1. A HÁZIREND CÉLJA: hogy meghatározza a Csabai Rendezvényszervező Kft. (a továbbiakban: Üzemeltető) üzemeltetésében lévő jégpályán tartózkodó személyek egymás közötti magatartását és az alapvető szabályokat.

2. A HÁZIREND HATÁLYA: A jégpálya látogatói, illetve a jégpálya rendezvényeinek látogatói, bérlői a jégpálya területére lépéssel elfogadják a jégpálya házirendjét, biztonsági szabályait, és tudomásul veszik, hogy azok megszegésekor a jégpálya elhagyására kötelezhetik őket, akkor is, ha érvényes belépővel, bérlettel rendelkeznek, bérlők, illetve rendezvény szervezői vagy résztvevői.

3. BELÉPŐ JEGY VÁSÁRLÁSA:

3.1. A jégpálya rendes nyitvatartási idejében az a vendég korcsolyázhat, aki érvényes karszalaggal vagy bérlettel (továbbiakban együtt: belépő) rendelkezik, illetve a hivatalos iskolai korcsolyaoktatási program keretében érkezik. Belépőjegynek minősül az Üzemeltető által egyes rendezvényekre korlátozott számban kibocsátott, egyedi azonosítóval ellátott karszalag is.

3.2. Belépőjegy, bérlet vásárlására a helyszínen van lehetőség.

3.3. A korcsolyázásra szóló belépőjegy az ÁFA-t tartalmazza. Számlaigényét a vendégnek előre kell jeleznie.

3.4. A jégpályára belépőjegyet csak és közvetlenül az Üzemeltetőtől lehet vásárolni.

3.5. A jégpálya fedett, szabadtéri, a vendégnek lehetősége van a jégfelület külső megtekintésére a paravánon túlról, így a jegyvásárlást követően a pálya minőségével kapcsolatos reklamációt az Üzemeltető nem fogad el és belépőjegyet sem vált vissza.

3.6. A belépőjegy a jégpálya igénybevételére jogosít. Nem tartalmazza a korcsolyakölcsönzés, a korcsolyaélezés díját, valamint a jégpálya vendéglátó ipari egységeiben a fogyasztást.

4. NYITVATARTÁS, JEGYÁRAK: az aktuális nyitva tartásról, jegyárakról és az igénybe vehető kezdeményekről az információ megtekinthető www.rendezvenypajta.hu weboldalon illetve a Csabai Rendezvénypajta és Korcsolyapálya Facebook oldalán.

6. JÉGFELÜLETRE LÉPÉS, A JÉGFELÜLET ELHAGYÁSA:

6.1. A jégfelület csak és kizárólag korcsolya cipőben használható!

6.2. A jégfelületet rendeltetésének megfelelően és az engedélyezett létszámkorlát keretein belül lehet használni.

6.3. A jégfelületen tartózkodni a nyitvatartás ideje alatt van lehetőség tartózkodni, más időpontban csak külön megállapodás esetén.

6.4. A jégpályát és a szolgáltatásokat mindenki saját felelősségére és kockázatára veheti igénybe. Az egészségi állapotnak megfelelő sportolás a vendég, illetve a sportoló kizárólagos felelőssége.

6.5. Korcsolyázás közben kesztyű viselése kötelező! Sapka vagy bukósisak használata javasolt.

6.6. Karbantartási idő alatt a jég elhagyása kötelező.

7. KÖZLEKEDÉS KORCSOLYÁVAL A JÉGPÁLYÁN KÍVÜL: a jégfelületen kívül korcsolyával a gumitéglával borított felületen szabad közlekedni a korcsolyára felhelyezett élvédő nélkül. Kártérítéssel tartozik az a vendég, aki a jégpályától kölcsönzött korcsolya élét tönkreteszi azzal, hogy díszköves, illetve betonfelületen jár a kölcsönzői korcsolyával.

8. BELÉPÉS ÜZEMI TERÜLETRE: Üzemi területre idegeneknek belépni tilos.

9. ELKERÍTETT JÉGFELÜLET HASZNÁLATA:

10. A jégpálya fenntartja a jogot a jégpálya egészén, vagy részterületein zártkörű rendezvények bonyolítására.

KORCSOLYAKÖLCSÖNZÉS:

10.1. A jégpálya nyitva tartási idejében folyamatosan lehet korcsolyát kölcsönözni 27-es mérettől 47-es méretig. A kölcsönzés díja: 600 Ft/pár egy alkalomra.

10.2. A kölcsönzői jegy megvásárlása a helyszínen történhet:

Helyszínen: a Jégpálya pénztárában a Vendég a belépőjegy megvásárlásával egyidejűleg jelzi kölcsönzési szándékát. A korcsolya bérlése a pénztárban történik. Egy vendég egyszerre több korcsolyát is kikölcsönözhet. A korcsolya átvételéhez a fizetési nyugta bemutatásán kívül a vendég – választása szerint – a kölcsönzőben 15.000 Ft letétet fizet vagy – aláírásával – engedélyezi érvényes fényképes személyazonosító okmányának átvételét. Az Üzemeltető a pénzletétet vagy az okmányt a korcsolya bérlés végezetéig megőrzi, és azt minden esetben a kölcsönzött korcsolya visszaadását követően visszaadja.

11.3. A sportlétesítmény elhagyása előtt a korcsolyát a korcsolyakölcsönzőbe vissza kell vinni.

11.4. Ha nem megfelelő a kölcsönzött korcsolya mérete, díjmentesen kicseréli a kölcsönző.

11.5. A kölcsönzői korcsolyák amatőr korcsolyázásra valók, rendeltetésszerű használatuk a kölcsönvevő kötelessége.

11.6. A kölcsönzői korcsolyát a jégpálya területéről tilos kivinni.

12. DOHÁNYZÁS: az erre kijelölt helyeken van lehetőség

13. BELÉPÉS MEGTAGADÁSA, JÉGPÁLYA ELHAGYÁSRA KÖTELEZÉS: a jégpályára a belépés a megváltott szolgáltatások árának visszatérítése nélkül megtagadható, illetve a sportolás abbahagyására, illetőleg a Rendezvénypajta és jégpálya elhagyására kötelezhető az a személy,

13.1. aki kábítószer, alkohol vagy bódító hatású szer hatása alatt áll;

13.2. akinek az egészségi, illetve pszichés állapota jól láthatóan nem megfelelő vagy egyébként fertőző betegségben szenved;

13.3. aki jogosulatlanul korcsolyaoktatási tevékenységet végez;

13.4. aki korlátozott cselekvőképességű és felügyelet nélkül van;

13.5. a kár megtérítéséig az, aki kárt okozott a sportlétesítményben;

13.6. aki jogellenes cselekedetet követ el a jégpályán, az illetékes hatóságok megérkezéséig.

14. TILTOTT TÁRGYAK: A jégfelületre cigarettát, papírzacskót, üveget, műanyagpoharat, ételt, italt, bódító szereket, ütő, vágó, szúró eszközt, fegyvert, fegyvernek látszó tárgyat, robbanószert, bármilyen csomagot, hátizsákot, labdát, korongot, és egyéb balesetveszélyes tárgyat vinni, SZIGORÚAN TILOS!

15. FOTÓZÁS:

15.1. Mobiltelefont, kamerát, fényképezőgépet csak saját felelősségre lehet korcsolyázás közben használni.

15.2. Kereskedelmi célú fotózás, videózás, valamint bármilyen média számára fotó, illetve filmfelvétel készítése, a felvétel felhasználása a jégpályán csak az Üzemeltetővel előzetesen megkötött külön szerződés keretei között lehetséges.

15.3. A jégpálya látogatói elfogadják, hogy az Üzemeltető kép- és hangfelvételeket készíthet és tehet közzé honlapján, közösségi oldalain, illetve, hogy a jégpályáról szóló promócióban, melyeken mint látogatók feltűnhetnek, de semmilyen követeléssel nem léphetnek fel az Üzemeltetővel szemben.

16. TILTOTT TEVÉKENYSÉGEK: A jégen TILOS és BALESETVESZÉLYES a kijelölt menetiránnyal szemben korcsolyázni, a haladást akadályozni, tömörülni, fogócskázni, vonatozni. A jégfelületen tilos minden olyan tevékenység folytatása, amely jogszabályba ütközik, illetve közerkölcsöt sért.

17. ELJÁRÁS RENDBONTÁS ÉS RONGÁLÁS ESETÉN: A jogszabályok, a házirend, illetőleg az általános elfogadott viselkedési szabályok megszegése esetén az üzemeltetők a rend fenntartása érdekében – az erre vonatkozó hatályos utasításban foglaltak szerint – intézkedésre jogosultak a jégpálya egész területén, valamint jogosultak rendőri vagy más hatósági beavatkozást kérni.

A rongálás és a garázdaság kártérítési felelősséget, valamint feljelentést von maga után.

18. BALESET ÉS KÁROKOZÁS:

18.1. A jégpályát mindenki saját felelősségére használja. A pálya területén bekövetkező balesetekért felelősséget nem vállalunk.

19. SPORTOKTATÓK: A jégpályán csak az Üzemeltetővel szerződéses jogviszonyban álló edzők, oktatók végezhetnek sportszakmai tevékenységet.

20. REKLAMÁCIÓ: A pénztártól való távozás után az Üzemeltető reklamációt nem fogad el.

21. REKLÁM, SZÓRÓANYAG KIHELYEZÉSE: A jégpálya területén kizárólag előzetes írásbeli megállapodás alapján helyezhető ki reklám, szóróanyag és hirdetés, folytatható direkt vagy indirekt marketing tevékenység.

22. TALÁLT TÁRGYAK: A talált tárgyat a jégpálya pénztárában kell leadni. A talált tárgyakról személyesen lehet érdeklődni, nyitvatartási időben a jegypénztárnál. A megtalált okmányokat az Okmányiroda részére átadjuk.

23. HÁZIREND MÓDOSÍTÁSA: Az Üzemeltető fenntartja a jogot a Házirend módosítására. A jégpálya Házirendje nyilvános, szabadon megtekinthető a vendégtérben elhelyezett hirdetményekben, illetve a Rendezvénypajta weboldalán

24. KISGYERMEKEK: 10 év alatti gyermek kizárólag felnőtt kísérővel tartózkodhat a jégpályán.

25. A jégpálya területére behozott értéktárgyakért felelősséget nem vállalunk.

Kellemes időtöltést, örömteli korcsolyázást kívánunk!

Csabai Rendezvényszervező Kft.